रिहा भए नायक पल शाह, स्वागतका लागी फ्यानहरुको भीड।