जनक सिंह को निर्देशनमा “तिम्रो सबै कुरा मन पर्छ” सार्वजनिक