धनगढी गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढाउने : प्रधानमन्त्री देउवा